Onderwijsinspectie onderzocht financiële positie van kleinere roc’s en vakinstellingen

De onderwijsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de huidige en verwachte financiële ontwikkeling van de kleinere regionale opleidingscentra (roc's) en vakinstellingen en de mogelijke effecten op de kwaliteit van het onderwijs. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Vorig jaar heeft de inspectie een rapport uitgebracht over de financiële positie van de agrarische opleidingscentra (aoc’s). De conclusie van dat onderzoek was dat de aoc’s vooral financiële risico’s lopen door krimp. 
 
Omdat veel aoc’s relatief klein zijn en ook kleine opleidingen hebben, zou dit op termijn de kwaliteit van het onderwijs kunnen bedreigen. Dit deed de vraag rijzen hoe het staat met de overige kleinere mbo-instellingen. De centrale vraag van het onderzoek was in welke mate kleinere mbo-instellingen kwetsbaarder zijn voor risico’s voor de onderwijskwaliteit en/of financiële positie dan de overige mbo-instellingen. 
 

Gezonde financiële positie 

Op basis van de analyses wordt geconstateerd dat het merendeel van de vakinstellingen en kleinere roc’s op dit moment een gezonde financiële positie heeft. De reserves, zowel in liquiditeit als solvabiliteit, zijn voldoende en liggen iets hoger dan bij de sector mbo in zijn geheel. Daarbij hebben de vakinstellingen in het algemeen net iets hogere reserves dan de kleinere roc’s.
 
Het gehele rapport is hier te downloaden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids