Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Twintig jaar geleden werd de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) opgericht om mbo’ers een stem te geven. Sindsdien probeert JOB ervoor te zorgen dat de mening en ideeën van de mbo-student serieus genomen worden genomen door bestuurders en politici. Daarnaast organiseert JOB de JOB-monitor, een groot onderzoek naar studentenoordelen dat vandaag weer van start is gegaan. Hiermee wordt we de kwaliteit van het mbo-onderwijs in de gaten gehouden en worden verbeterpunten aangedragen. Dit meldt JOB.

 
JOB werd in 1999 afgesplitst van het LAKS, de vereniging voor middelbare scholieren die bekend staat om hun klachtenlijn. Vanaf toen is JOB zich gaan inzetten voor de belangen van de mbo-student. Dat wordt gedaan door studentenraden in hun medezeggenschapstaken te ondersteunen, door studenten hun rechten uit te leggen en de stem van mbo’ers te laten horen richting media, politiek en scholen. JOB is nu bijvoorbeeld onderdeel van Coalitie-Y, een collectief dat zich inzet om de druk op jongeren weg te nemen. 
 

Belangen van mbo-studenten
 

Het bestuur van JOB bestaat uit vijf mbo-studenten, die zich inzetten voor de belangen van mbo-studenten naast hun studie. Bestuurslid Gamze Kareloglu vindt vooral gelijke kansen en diversiteit belangrijk. “Er is nog steeds veel kansenongelijkheid in het onderwijs en op de stagemarkt. Vanuit JOB hebben we het Gelijke Kansenspel bedacht, zodat er op een leuke manier een gesprek aan kan worden gegaan op school over kansengelijkheid.” Bestuurslid Sem Veen zet zich vooral in om iets te veranderen aan het imago van het mbo. De oprichter van JOB, Leon Houtman, zei in 1999 al dat het mbo onterecht een negatief imago heeft. 

 

JOB-monitor

JOB zorgt er met de studenten op het mbo voor dat hun onderwijs van hoge kwaliteit is. Een van de belangrijkste manieren om de kwaliteit te meten is de JOB-monitor, waarvan de elfde editie op 2 december van start gaat. De JOB-monitor is een onafhankelijk onderzoek waaraan alle mbo-studenten kunnen meedoen. In 2018 vulden 265.000 mbo-studenten de monitor in. De JOB-monitor geeft zo een goed beeld van de kwaliteit van alle mbo-opleidingen in Nederland, en waar kansen liggen voor verbetering. 
 
Uit de JOB-monitor 2018 kwam bijvoorbeeld naar voren dat 43 procent van de studenten boeken en lesmateriaal wel te moeten kopen, maar niet gebruiken. Onder lesmateriaal vallen bijvoorbeeld koksmessen of kleding. VVD en SP dienden daarop afgelopen april een motie in, waarin ze de regering vragen om scholen te verplichten ongebruikte boeken terug te kopen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids