Normal_rss_entry-196796

Het hoge verloop van personeel kost de horeca bakken met geld, vooral vanwege hoge kosten voor het werven en inwerken van nieuwe werknemers. ABN AMRO vindt vooral de uitstroom van zogeheten "hoofdbaners" erg zorgelijk. Zij hebben een vakopleiding gevolgd en vervullen vaak een spilfunctie in het bedrijf. Ook is er voor jongeren, die vaak tijdelijke functies vervullen tijdens hun studie, niet altijd een ‘hoofdbaan’ beschikbaar als zij wel in de horeca willen blijven werken. Dit melden ANP en ABN AMRO.

De bank schat dat het jaarlijkse verloop 40 procent bedraagt, met name vanwege het grote aandeel jonge arbeidskrachten in de sector. Volgens ABN AMRO kost het vervangen van een fulltime kok bijna 30.000 euro en het vervangen van een voltijdmedewerker in de bediening ruim 15.000 euro. Daarnaast pakt het verloop ook negatief uit voor de productiviteit van bestaande werknemers en wordt het personeelstekort steeds nijpender, waardoor de horecabranche niet goed kan inspelen op de sterk groeiende vraag.
 

Vakopleiding

Het hoge verloop wordt volgens de bank veroorzaakt door onvrede over de lage beloning, werkdruk, gebrekkige mogelijkheden om carrière te maken en tekortschietende begeleiding. ABN AMRO vindt vooral de uitstroom van zogeheten "hoofdbaners" erg zorgelijk. Zij hebben een vakopleiding gevolgd en vervullen vaak een spilfunctie in het bedrijf. 
 

Geen hoofdbaan voor studenten

Daarnaast is voor jongeren, die vaak tijdelijke functies vervullen tijdens hun studie, niet altijd een ‘hoofdbaan’ beschikbaar als zij wel in de horeca willen blijven werken. Dat is voor hen een belangrijke reden om de sector te verlaten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids