Normal_lachgas_patroon_patronen_cartridge_slagroom__vermelden_foto_greenzeb__cc_by-sa_3.0__

Amsterdam verbiedt de verkoop van lachgas in de openbare ruimte zonder vergunning. De gemeente en politie gaan hier de komende tijd actief op handhaven. Dit meldt gemeente Amsterdam.

Burgemeester Femke Halsema laat dit weten in een brief aan de gemeenteraad. Gezien de explosief toenemende overlast door verkoop van lachgas op straat en de signalen over gezondheidsincidenten bij excessief gebruik, wordt de verkoop van lachgas in de openbare ruimtes aangepakt, meldt ze.  
 

Schadelijk voor de gezonheid

Uitgangspunt van het beleid is dat het onwenselijk is dat jongeren lachgas gebruiken omdat dit schadelijk kan zijn voor hun in ontwikkeling zijnde brein. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van recreatief lachgas gebruik bij jongeren. Wel is bekend dat de ontwikkeling van het jonge brein kwetsbaar is voor psychoactieve stoffen. Vanuit het voorzorgsprincipe is het daarom wenselijk lachgasgebruik onder jonge adolescenten terug te dringen, aldus Halsema. 
 

Voorlichting op scholen

Er wordt ingezet op voorlichting via ouders en jongeren op scholen. Wethouder Kukenheinn heeft de gemeente eerder al geïnformeerd over de maatregelen die momenteel worden genomen om eventuele gezondheidsschade, door het gebruik van lachgas, te beperken. Zo wordt reeds een aantal jaar voorlichting gegeven op scholen, worden factsheets voor docenten opgesteld en verspreid en zijn er informatieavonden voor ouders. 
 
De resultaten van de handhaving worden gemonitord en bekeken wordt welke eventuele vervolgstappen er nodig zijn. Naast handhaving in de openbare ruimte zal bij evenementen in de vergunning expliciet worden opgenomen dat lachgasverkoop verboden is. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids