Normal_basischool_lerares_kinderen_les_klas

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo ziet het basisonderwijs het aantal zij-instromers flink toenemen, zitten de meeste studies met een numerus fixus niet vol en wordt het stakingssalaris aan goede doelen geschonken.

Maandag: Fors meer zij-instromers in het basisonderwijs

Het aantal mensen dat op latere leeftijd voor een baan als leerkracht in het basisonderwijs kiest, neemt flink toe. Waren er vorig jaar nog zo'n 450 nieuwe zij-instromers, nu zijn het er al 1000. Waarschijnlijk komt het stijgend aantal belangstellenden deels door de vele berichtgeving over het lerarentekort. Dat biedt immers alle kans op werk. 
 

Dinsdag: Calvijn College verbiedt gebruikt mobiele telefoon op school

Het Calvijn College in Zeeland gaat mobiele telefoons verbieden op het gehele terrein van de school. Vanaf 1 januari wil de school dat telefoons worden opgeborgen in kluisjes of zelfs thuis worden gelaten. Redenen: leerlingen zijn snel afgeleid of raken verslaafd aan spelletjes. Vier op de vijf ouders zijn het eens met het telefoonverbod, evenals 80 procent van de docenten.
 

Woensdag: Zwolse kinderopvangorganisaties laken vaccinatieplannen VVD

De VVD in Zwolle wil dat ouders verplicht worden om hun kinderen te laten vaccineren voordat zij op de kinderopvang beginnen. Kinderopvang Doomijn en kinderopvang Partou in Zwolle zijn hier tegen: volgens directeur Kees De Jong van Doomijn is het op dit moment niet duidelijk dat het besmettingsrisico daadwerkelijk daalt wanneer niet-gevaccineerde kinderen de toegang ontzegd wordt op de opvang. Beide kinderopvangorganisaties vertrouwen op de expertise van het RIVM.
 

Donderdag: Groot aantal studies met numerus fixus zit niet vol

Veel studies die een numerus fixus hanteren, blijken niet vol te zitten. Wel groeit het aantal universitaire opleidingen in Nederland met een numerus fixus. Voor alle opleidingen met een numerus fixus was er afgelopen schooljaar plek voor 12.104 studenten. Er waren toen 34.117 aanmeldingen. De studies zaten echter niet vol. De universiteiten verklaren dit doordat veel studenten zich op het laatste moment alsnog uitschreven voor de studie, bijvoorbeeld omdat studenten toch in een andere stad besloten te studeren of door visumproblemen bij internationale studenten.
 

Vrijdag: Vanwege staking ingehouden lerarensalaris naar goede doelen

De Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda (SKVOB) heeft het ingehouden salaris van leerkrachten tijdens de landelijke onderwijsstaking van afgelopen 15 maart aan twee goede doelen geschonken. De staking kwam voor veel schoolbesturen te vroeg omdat er nog cao-onderhandelingen gaande waren. Daarom werd door veel besturen het salaris van stakende leraren niet doorbetaald, maar ingehouden. Dit geld, in totaal 8.500 euro, is in overleg met de stakers aan twee goede doelen gegeven.
 
Door: Nationale Onderwijsgids