Normal_tweede_kamer

Wat is er in 2018 gebeurd met het overheidsbudget? Premier Rutte en de ministers Hoekstra (Financiën) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) leggen verantwoording af. Een aantal vragen die door mbo-studenten zijn opgesteld, kwamen tevens tijdens dit debat aan bod. Dit meldt de Tweede Kamer.

Het is belangrijk om te bezien of we doen wat we hebben afgesproken en of overheidsgeld goed is besteed, zo benadrukt premier Rutte het belang van het Verantwoordingsdebat. Maar dat mag volgens Bruins (CU) niet leiden tot "cijferfetisjisme", want dat draagt bij aan cynisme over de politiek: het moet gaan over welk land we willen zijn.
 

BEGROTINGSOVERSCHOT

Het gaat goed met de overheidsfinanciën. Het begrotingsoverschot is vorig jaar opgelopen tot 11,3 miljard. Dat is zelfs 3,5 miljard hoger dan eerder ingeschat, constateert Azarkan (DENK). Laten we dat gewoon teruggeven aan de burger, is zijn voorstel.
 

ACHTERBLIJVENDE KOOPKRACHT

De economie, de bedrijfswinsten en het begrotingsoverschot groeien fors, maar werknemers en gepensioneerden profiteren daar niet van. Zo verwoordt Azarkan (DENK) een breder gedeeld gevoel in de Kamer.
 

WENSENLIJSTJES

Nu er geld over is op de begroting, hebben veel woordvoerders nog wel een wensenlijstje.
  • Snels (GroenLinks): verhoog de lonen bij politie, defensie, onderwijs en zorg
  • Alkaya (SP): verbeter de sociale huurwoningen
  • Bruins (ChristenUnie): investeer meer in wetenschap en innovatie
  • Van Rooijen (50PLUS): verlaag de AOW-leeftijd
  • Stoffer (SGP): verhoog de defensie-uitgaven tot de NAVO-norm

MONITOR BREDE WELVAART

Niet alleen economische parameters bepalen onze welvaart, maar ook bijvoorbeeld een gezonde leefomgeving, gendergelijkheid en toegankelijkheid van zorg en onderwijs. Daarover gaat de Monitor Brede Welvaart. De monitor kijkt ook naar gevolgen van ons handelen voor de toekomst en voor de rest van de wereld.
 
De Kamer stemt op 11 juni over de ingediende moties.