Normal_studenten__collegezaal__luisteren__hbo__uni

Honderd mbo-studenten uit heel Nederland kwamen 20 mei naar de Tweede Kamer voor de V-100 om kritisch mee te kijken naar de verantwoordingsstukken van de ministeries. De V-100 is een burgerpanel dat kritische vragen bedenkt over het beleid van het kabinet. Het is de derde keer dat de Tweede Kamer de V-100 organiseert. Dit meldt de Tweede Kamer.

De V-100 volgde op de overhandiging van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018 en het Rijksjaarverslag 2018 (jaarverslagen van alle ministeries) aan de Tweede Kamer tijdens Verantwoordingsdag op 15 mei. Uit de jaarverslagen blijkt hoe de plannen die ministeries eerder hebben gemaakt, in de praktijk worden uitgevoerd. 
 

Thema’s

De studenten kregen bij het opstellen van hun vragen hulp van Kamerleden. Er zijn vijf thema’s uit de jaarverslagen geselecteerd:
 
  • Kansen op de arbeidsmarkt (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  • Woningmarkt (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Grenzeloos mbo (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  • Investeren in veiligheid (Justitie en Veiligheid)
  • Ouderenzorg en verpleeghuiszorg (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 
Verspreid over verschillende groepen formuleerden de jongeren vragen die zij graag door de ministers beantwoord zouden zien. Zo vroegen de studenten in de werkgroep ‘grenzeloos mbo’ zich af hoe het kan dat het percentage hbo-studenten (23,8 %) dat stage loopt in het buiteland, veel hoger is dan het percentage mbo-studenten (7,6%). Daarnaast wilden de mbo'ers dat er meer geregeld wordt voor jongeren met een beperking die ervaring willen opdoen in het buitenland. Uit de zes vragen die de groep formuleerde werden uiteindelijk twee geselecteerd, waaronder:
 
“Er zijn allerlei regelingen voor studenten die willen stagelopen in het buitenland, bijvoorbeeld de Erasmusbeurs. Mbo-studenten zijn hier onvoldoende mee bekend. Hoe kunt u ervoor zorgen dat deze regelingen beter bekend worden bij studenten in het algemeen, en studenten met een beperking in het bijzonder? En, hoe gaat u er op toezien dat scholen hierover voldoende informatie over verstrekken aan de studenten?”
 

Koffertje

De Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, nam de vragen van de mbo'ers aan het eind van de middag in ontvangst. In haar speech benadrukte de Voorzitter hoe belangrijk het is dat jongeren maatschappelijk betrokken zijn.
 

Verantwoordingsdebat

Volgende week vindt het verantwoordingsdebat plaats in de Tweede Kamer. Dan debateert de Tweede Kamer over de jaarverslagen met minister-president Rutte en minister van Financiën Hoekstra. Een aantal vragen van de studenten wordt onderdeel van het debat.