Normal_ecstacy_monogram_xtc_pillen_medicijnen

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid start een platform waarin hij met verschillende partijen in gesprek gaat over het tegengaan van de stijging van drugsgebruik. Daarmee wil hij verkennen hoe het bereik van het preventiebeleid kan worden uitgebreid naar de context van werk. Ook gaat hij samen met experts en jongeren aan de slag om de voorlichting over drugs te vernieuwen en uit te breiden, met name met het oog op de niet-gebruiker. Dit meldt Rijksoverheid. 

Rol voor jongeren

Wat voorlichting betreft, wil Blokhuis voldoende ruimte laten om tot vernieuwende ideeën te komen. In een nieuw traject, uitgevoerd door het Trimbos-instituut, worden de beweegredenen van jongeren om wel of niet te gebruiken in kaart gebracht en mogen jongeren ook zelf meedenken. 
 

Slimmere en gerichtere voorlichting scholieren en studenten

Blokhuis: “Er gebeurt al veel op het gebied van drugspreventie, maar we bereiken de belangrijkste doelgroepen nog niet altijd even goed. Bijvoorbeeld jongeren die niet gebruiken, maar wel uitgaan en daardoor in hun omgeving in aanraking komen met drugsgebruik. Hoe kunnen we hun positie versterken en voorkomen dat zij aan drugsgebruik beginnen? Voor mij is het zonneklaar dat we jongeren zelf hier een prominente rol in moeten geven. Samen met experts moet het dan mogelijk zijn om methoden te bedenken waarmee we nog slimmer en gerichter voorlichting kunnen geven op scholen, universiteiten en tijdens het uitgaan.”
 

Verbod op stofgroepen

Naast vernieuwing en uitbreiding van voorlichting wordt ook gebruik gemaakt van een wettelijke methode om de normalisering en toevoer van drugs tegen te gaan. Samen met minister Grapperhaus werkt staatssecretaris Blokhuis aan een wetswijziging van de Opiumwet, die het mogelijk maakt om voortaan niet alleen specifieke drugs te verbieden, maar ook stofgroepen. Als onder de huidige wetgeving drugs op lijst I van de Opiumwet geplaatst worden, zijn deze stoffen verboden, maar kunnen sterk daarop lijkende stoffen binnen de kortste keren in net een andere samenstelling toch weer legaal op de markt komen. Door een stofgroep op de lijst te zetten, kan in één keer een hele groep designerdrugs verboden worden, ongeacht de specifieke samenstelling. In het buitenland wordt hier al met succes mee gewerkt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids