Normal_samen__afspraak

UWV, gemeenten en mbo kunnen veel meer doen als zij de handen ineen slaan om zoveel mogelijk mensen die nu nog langs de kant staan op weg te helpen naar werk. Dat zei staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken tijdens de algemene vergadering van de MBO Raad. Zij benadrukte de kracht van scholing voor mensen die nu nog aan de kant van de samenleving staan. Dit meldt de MBO Raad.

Van Ark sprak op uitnodiging van Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, met de bestuurders van de scholen over samenwerking voor kwetsbare groepen. SZW richt zich op een aanpak langs vier sporen. Het mbo kan in twee sporen bijdragen: een leven lang ontwikkelen en het al lopende pact tussen gemeentes, overheden en mbo: Perspectief op werk.
 
Van Ark: “Het ministerie van SZW en de MBO Raad met elkaar het initiatief genomen om te komen tot een handige 'wegwijzer' naar het mbo. SZW komt in mei met een infographic die voor iedereen die werkt in het sociaal domein in één oogopslag weergeeft welke mogelijkheden het mbo biedt in opleiden, diplomering, verklaringen en certificaten.”
 
Daarnaast investeert de staatsecretaris in Perspectief op werk en in de pilots praktijkleren met twee keer 35 miljoen voor de regio. Van Ark beschouwt de pilots praktijkleren van SBB als een paradepaardje voor mensen voor wie een startkwalificatie (nog) een brug te ver is.
 
Het werkbezoek van de staatssecretaris aan de algemene vergadering is voor de MBO Raad aanleiding om het pamflet 'Entree-opleiding; niemand aan de kant' te lanceren. Dit is een oproep vanuit de scholen aan alle samenwerkingspartners om de Entree-opleiding te benutten voor jongeren en volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids