Normal_samenwerking34

Het ROC van Amsterdam, NexTechnician, ImpactYou en ConnectHolland gaan samenwerken. Ze gaan zich aan de hand van het online Community- en Matchingsplatform richten op het bedrijfsleven om in te kunnen spelen op de huidige leefwereld van studenten. Dit meldt het ROC van Amsterdam.

Het online Community- en Matchingsplatform is bedoeld voor zowel studenten als bedrijven. De kwaliteiten, ervaringen, eigenschappen, stages en werk van de studenten komen op het platform bij elkaar. Op die manier worden studenten vanuit hun leefwereld geholpen bij het vinden en behouden van stage en werk. 
 
Het platform focust op een verbinding tussen studenten en bedrijven en maakt interactie tussen het onderwijs en de bedrijfswereld mogelijk. Bedrijven en studenten ontmoeten elkaar, waardoor een netwerk kan worden opgebouwd voor beide partijen. Tevens wordt door het platform inhoud en betekenis gegeven aan loopbaanontwikkeling. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids