Normal_kapper_uiterlijke_verzorging_mbo

De pilot met mbo-certificaten wordt uitgebreid met maximaal 24 certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van opleidingen. Vanaf 23 mei kunnen samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, bedrijven, vakbonden en brancheorganisaties nieuwe voorstellen indienen. Dit meldt SBB.

Door een beroepsgericht onderdeel van een mbo-opleiding te volgen, kunnen werkenden en werkzoekenden straks een mbo-certificaat behalen dat direct in de praktijk is toe te passen. Met de pilot toetsen onderwijs en bedrijfsleven de werkbaarheid van mbo-certificaten in de praktijk, brengen ze de mogelijke risico’s en kansen in kaart, en krijgen ze meer duidelijkheid over de condities waaronder deze certificaten kunnen worden vormgegeven. 
 
De pilot wordt uitgevoerd in de meest kansrijke sectoren zorg, horeca, bouw en techniek, voor mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Met de uitbreiding van de pilot kunnen nu ook andere doelgroepen, sectoren en branches er ervaring mee opdoen. In het bijzonder sectoren buiten zorg en techniek worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen. Bovendien stelt de uitbreiding de deelnemers in de gelegenheid om de ontwikkelde methodiek te finetunen.
 
Elke pilot bestaat uit een samenwerkingsverband van een of meer bekostigde of niet-bekostigde scholen, een of meer bedrijven en de desbetreffende sociale partners. Op basis van een concrete scholingsbehoefte ontwikkelt het samenwerkingsverband voor de werknemers van de deelnemende bedrijven een opleidingstraject.
 
Naast dat mbo-certificaten kunnen worden ingezet om de instroom van personeel te bevorderen, zijn ze ook geschikt om werkenden en werkzoekenden om- of bij te scholen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids