Normal_tweede_kamer

Hoeveel perspectief op de arbeidsmarkt bieden creatieve mbo-opleidingen? De Kamer bespreekt een advies daarover met minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Dit meldt de Tweede Kamer.

In april 2018 bracht de Commissie macrodoelmatigheid mbo een advies uit over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen. Het aantal studenten is sinds 2005 enorm toegenomen, terwijl de kansen op de arbeidsmarkt onvoldoende zijn meegegroeid, aldus het rapport.
 
Het rapport baart zorgen, erkent de minister, maar zij wijst erop dat het mbo voor meer opleidt dan alleen de arbeidsmarkt. Dat laat onverlet dat de sector aan zet is om de studentenaantallen aan te passen aan de kansen op een baan. Van Engelshoven zegt te zullen ingrijpen als zij de voorstellen van de sector onvoldoende vindt.
 
Kuik (CDA), Van Meenen (D66), Özdil (GroenLinks) en Beertema (PVV) benadrukken het belang van goede voorlichting aan jongeren en hun ouders over de gevolgen van hun opleidingskeuze voor de kans op een baan of een vervolgopleiding.
 

Mbo-opleiding artiest

We moeten jongeren beschermen tegen een baanloze toekomst, zegt El Yassini (VVD). Hij wil dat de minister het aantal scholen dat de mbo-opleiding artiest aanbiedt en het aantal opleidingsplekken verder beperkt. Geen goed idee, reageert Van Engelshoven. Zij wil de sector voldoende ruimte geven voor zelfregulering.
 
Dat studenten zo weinig kans op een baan hebben, heeft volgens Özdil (GroenLinks) en Kwint (SP) vooral te maken met het feit dat het aantal banen in de culturele sector fors is afgenomen door de bezuinigingen van het vorige kabinet.
 
Er is meer in het leven dan een baan, zegt Van Meenen (D66). Hij wil dat jongeren hun droom kunnen najagen en hun talent kunnen ontplooien. Het gaat in het mbo niet om dromen, reageert Beertema (PVV), maar om het opleiden van vakmensen die straks een fatsoenlijk inkomen kunnen verwerven.
 

Mbo-opleiding dtp

De Commissie macrodoelmatigheid mbo stelt voor de mbo-opleiding dtp te beëindigen en de waardevolle aspecten ervan onder te brengen bij een bredere opleiding. Prima, vindt El Yassini (VVD), want de dtp-opleiding was verouderd. Maar waarom gebeurt het nu pas, vraagt Özdil (GroenLinks). De minister wijst erop dat de nieuwe kwalificatiestructuur pas sinds 2016 geldt.
 
De Kamer stemt op 12 maart over de ingediende moties.