Normal_pesten__digitaal_pesten__laptop__po__vo__so__online_pesten

Stichting Digisterker lanceert per 1 maart het online lesprogramma ‘Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid’. Het programma richt zich op jongeren tussen 15 en 18 jaar in het vmbo en mbo. Met het programma wil Stichting Digisterker voorkomen dat er een nieuwe klasse van burgers ontstaat die niet in staat is haar overheidszaken digitaal te regelen. Dit meldt Stichting Digisterker.

Alle jongeren komen vanaf hun vijftiende levensjaar in toenemende mate in aanraking met de digitale overheid. Bijvoorbeeld als ze een identiteitskaart willen aanvragen, inkomstenbelasting willen terugvragen, zorgtoeslag of studiefinanciering willen aanvragen. Veel jongeren zijn niet goed op de hoogte van de regelingen die voor hen beschikbaar zijn. Daarnaast hebben ze moeite om op een goede manier gebruik te maken de websites en apps van overheidsorganisaties waar deze regelingen te vinden zijn. Niet alle jongeren kunnen terugvallen op opvoeders die wel op de hoogte zijn van en gebruik kunnen maken van deze regelingen. 
 
Gebruik van digitale overheidsdiensten vereist een bepaald niveau van digitale (informatie)vaardigheden. Veel jongeren in het vmbo en mbo beschikken in onvoldoende mate over deze vaardigheden. Uit internationaal onderzoek (2015) blijkt dat twee derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs niet voldoende digitaal geletterd is. De Monitor Jeugd en Media 2017 van Kennisnet bevestigt dit beeld. De mogelijke consequentie daarvan is dat er geen of onjuist gebruik wordt gemaakt van overheidsregelingen. Dit kan leiden tot het laten liggen van geld of tot het ontstaan van schulden, bijvoorbeeld door het niet op tijd stopzetten van studiefinanciering en/of het studentenreisproduct, of door het niet benutten van zorgtoeslag voor het betalen van zorgpremies.  
 

Doe je digiding!

Stichting Digisterker heeft het lesprogramma Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid (v)mbo ontwikkeld om de digitale zelfstandigheid van jongeren te vergroten en hen beter voor te bereiden op de omgang met de digitale overheid. Inhoudelijk sluiten de lesmodules aan bij mens- en maatschappijvakken zoals maatschappijleer, burgerschap en loopbaanoriëntatie (lob) in het vmbo, en burgerschap en loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het mbo.  
 
Doe je digiding! Jongeren en digitale overheid is vanaf 1 maart 2019 landelijk beschikbaar voor het vmbo en mbo. Voor een indruk van het lesmateriaal en voor meer informatie, zie https://doejedigiding.nl/.
 
Door: Nationale Onderwijsgids