Normal_school_les_klas_boeken

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijzigt de koers van het Actieplan Bevolkingsdaling. Dit doet zij samen met zeven collegaministers en twee staatsecretarissen. Volgens de minister is dit hard nodig, omdat zij ziet dat ook in krimpgebieden de woningmarktproblemen dreigen toe te nemen, er tekorten zijn aan geschoolde arbeidskrachten en het aanbod van voorzieningen onder druk blijft staan. Ollongren gaat daarom intensiever samenwerken met de regio’s. Dit meldt Rijksoverheid.

Het ministerie werkt al samen met de regio’s en ziet dat dit werkt. Deze samenwerking heeft geleid tot voorstellen voor Regio Deals van verschillende gebieden. Het kabinet neemt dit najaar een beslissing over de selectie van voorstellen voor Regio Deals. 
 

Regio Deal Zeeland

Zo trok het kabinet in juli van dit jaar in totaal 35 miljoen euro uit voor de Zeeuwse economie onder de naam Regio Deal Zeeland. Vijftien miljoen euro hiervan is bestemd voor onderwijs en daarvan gaat het grootste gedeelte naar het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Dat kampt al jaren met teruglopende leerlingenaantallen, waardoor de vier middelbare scholen al eerder moesten fuseren. Volgens het kabinet is het voor de leefbaarheid in de regio van belang dat er goed onderwijs wordt aangeboden.
 

Maatwerkafspraken

Minister Ollongren maakt voor het einde van het jaar samen met de zes provincies met krimpgebieden maatwerkafspraken. Met de maatwerktrajecten wordt samengewerkt aan oplossingen, onder andere over het beter laten aansluiten van onderwijs op de arbeidsmarkt en over grensoverschrijdende samenwerking.
 
De minister intensiveert niet alleen de samenwerking met de regio’s, maar ook met andere ministeries. Bevolkingsdaling heeft vrijwel altijd complexe gevolgen voor bijvoorbeeld onderwijs. Vanuit het ministerie van onderwijs is het beleid voor de gevolgen van leerlingendaling verder geïntensiveerd. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids