Normal_docent__leraar__leerkracht

Uit een onderzoek van onderzoeksbureau Regioplan komt naar voren dat een groot deel van de mensen uit het basisonderwijs met een werkloosheidsuitkering niet meer terug wil naar een baan voor de klas. Dit meldt VOS/ABB.

Meer dan 11.000 mensen kregen in 2018 een werkloosheidsuitkering op grond van een al eerder dienstverband in het basisonderwijs. Van deze 11.000 mensen beschikt een kleine 90 procent over een lesbevoegdheid. Zo’n 80 procent van deze mensen voldoet volgens het rapport aan de eisen van een aansluitende uitkering. Dit houdt in dat zij tot hun 65ste recht hebben op een uitkering. Daardoor voelen zij niet altijd de financiële noodzaak voor een baan.
 
Tevens komt naar voren dat in krimpregio’s veel docenten werkloos zijn. De meeste leraren die werkloos zijn, gaven aan niet voor een nieuwe baan te willen verhuizen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids