Normal_terras__buiten__mooi_weer__terrasje__buiten_zitten__horeca

Toerisme is een van de belangrijkste economische sectoren in Limburg. De belangrijkste factor in het toerisme zijn de mensen. Goede opleidingen zijn van groot belang om de toeristische sector van Limburg competitief te houden. Dit meldt de provincie Limburg.

De ondernemers en het personeel die de toeristen gastvrij ontvangen, vormen het visitekaartje van Limburg. Het onderwijs is een goede manier om studenten klaar te stomen voor de toeristische sector. De brug tussen het onderwijs en de praktijk is de stage. Via de stage maken de studenten aan het begin van hun opleiding kennis met de praktijk. 
 
Zo is er bijvoorbeeld Foodlab Limburg: een samenwerking tussen scholen en bedrijven op het gebied van de horecaopleidingen. Ook diverse andere toeristische bedrijven in Limburg bieden stageplekken aan voor studenten van toerisme, leisure en travel opleidingen.
 
Via nauwe samenwerking, vernieuwende vormen van onderwijs en ruimte voor innovatie en experiment worden studenten opgeleid tot echte vakmensen voor de toeristisch-recreatieve sector.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids