Normal_auto_monteur_mbo_vmbo_praktijk_techniek

Op 14 juni starten vijftien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, bedrijven, vakbonden en brancheorganisaties met pilots voor de scholing van werkenden en werkzoekenden. Door een beroepsgericht onderdeel van een mbo-opleiding te volgen, kunnen werkenden en werkzoekenden straks een mbo-certificaat behalen dat direct in de praktijk is toe te passen. Dit melden SBB en MBO Raad.

Met de pilots toetsen onderwijs en bedrijfsleven de werkbaarheid van mbo-certificaten in de praktijk, brengen ze de mogelijke risico’s en kansen in kaart, en krijgen ze meer duidelijkheid over de condities waaronder deze certificaten kunnen worden vormgegeven. 
 
De pilots worden uitgevoerd in de meest kansrijke sectoren zorg, horeca, bouw en techniek, voor mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Elke pilot bestaat uit een samenwerkingsverband van een of meer bekostigde of niet-bekostigde scholen, een of meer bedrijven en de desbetreffende sociale partners. Op basis van een concrete scholingsbehoefte ontwikkelt het samenwerkingsverband voor de werknemers van de deelnemende bedrijven een opleidingstraject.
 
Naast dat mbo-certificaten kunnen worden ingezet om de instroom van personeel te bevorderen, zijn ze ook geschikt om werkenden en werkzoekenden om- of bij te scholen. 
 
In juli 2017 adviseerde SBB de minister van onderwijs over toekomstbestendig beroepsonderwijs. Een van de aanbevelingen was het opzetten van pilots voor scholingstrajecten met arbeidsmarktrelevante onderdelen van de kwalificatiestructuur. De minister van onderwijs nam dat advies over.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids