Normal_dodenherdenking__4_mei__oorlog__vlag

Uit een landelijk onderzoek in voortgezet onderwijs en mbo blijkt dat het met de basiskennis over de Tweede Wereldoorlog niet goed is gesteld. Het onderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) onder ruim 1500 jongeren en wordt op donderdag 21 juni 2018 gepresenteerd tijdens een symposium bij het ministerie van VWS. Dit meldt de HAN.

Beperkt begrippenkader

Veel begrippen die vaak als bekend worden verondersteld zijn dat niet: een minderheid van de jongeren weet wat collaboratie, verzet of nationaalsocialisme inhouden. Een derde van de jongeren weet niet wat het begrip Holocaust inhoudt. Meer dan de helft van de geënquêteerde jongeren kent het begrip antisemitisme niet; wat genocide is weet 67 procent van de respondenten niet.
 

Beperkt blikveld

Bij het merendeel van de jongeren overheerst een West-Europees perspectief op de oorlog: de rol van de Sovjet Unie komt bijna niet in de antwoorden voor. Ook als het gaat om de Holocaust hebben de jongeren een beperkt perspectief: slechts 28 procent weet dat een groot aantal van de omgekomen Joden in Oost-Europa leefde. De overgrote meerderheid van de jongeren denkt dat er in Nederland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog veel meer Joden woonden dan daadwerkelijk het geval was.
 
De meerderheid van de jongeren geeft aan dat schoollessen en schoolboeken en films de belangrijkste bronnen van  kennis zijn over de Tweede Wereldoorlog. De populairste oorlogsfilms zijn Oorlogswinter en The Boy in the Striped Pyjamas.
 
Het onderzoek is uitgevoerd door docent-onderzoeker Marc van Berkel. Marc geeft les aan de Lerarenopleiding Geschiedenis en is verbonden aan HAN Kenniscentrum Kwaliteit van Leren. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids