Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Discriminatie op grond van afkomst komt het vaakst voor. Opvallend is de stijging van het aantal meldingen op basis van handicap en geslacht. Deze cijfers maken duidelijk dat de aanpak van discriminatie blijvende en onverminderde aandacht verdient. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken informeert daarom vandaag de Tweede Kamer over de brede aanpak van discriminatie, die ziet op bewustwording, preventie en bestrijding. Dat meldt Rijksoverheid. 

De stijging van het aantal meldingen op basis van handicap en geslacht bleek eerder al uit cijfers van het College voor de Rechten van de Mens. Cijfers van de politie, antidiscriminatievoorzieningen, het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) en het Openbaar Ministerie sluiten hier nu bij aan. 
 
Naast de voortzetting van het Nationaal actieprogramma tegen discriminatie (2016), en de maatregelen uit het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie (2014) en het Actieplan Zwangerschapsdiscriminatie (2017) voert het kabinet een aantal extra maatregelen uit, waaronder het verder bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie, zoals bij sollicitatieprocedures en bij zwangerschap.
 
De lokale aanpak van discriminatie wordt versterkt, waaronder het versterken van de ADV’s (antidiscriminatievoorzieningen) en het stimuleren van lokaal antidiscriminatiebeleid. In 2012 voerde een kwart van de gemeenten lokaal beleid hierop; dat is in 2017 toegenomen tot een derde van alle gemeenten. Gemeenten die geen antidiscriminatiebeleid voeren, hebben meestal wel beleid op bijvoorbeeld arbeidsparticipatie en emancipatie.
 
De brief is mede ondertekend door ministers Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, Van Engelshoven en Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, De Jonge van Volksgezondheid en staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
Ook scholieren en studenten lopen op school en tijdens stage aan tegen discriminatie. Voor het mbo is daarom vorig jaar een meldpunt stagediscriminatie op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in het leven geroepen. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven creëren hiermee voor studenten, scholen en bedrijven een plek om discriminatie zichtbaar en bespreekbaar te maken.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids