Museum Boijmans Van Beuningen leert mbo-studenten kritisch kijken

Museum Boijmans Van Beuningen werkt samen met de educatieve uitgever Codename Future aan een innovatief programma voor het mbo. 'Van kijken naar zien' stimuleert mbo-studenten om goed te kijken en kritisch na te denken aan de hand van kunst. Museumbezoek en kunstbeschouwing worden hiermee integraal onderdeel van het vak 'Burgerschap' in het mbo. Dit meldt museum Boijmans Van Beuningen.

Het programma bestaat uit een bezoek aan het museum en een les voor in de klas. Centraal staat het gesprek en de interactie met de student. Het programma sluit aan op de burgerschapsmethode ‘De maatschappij dat ben JIJ’ van Codename Future - die als doel heeft jongeren te vormen tot sociale zelfredzame burgers met een goed beeld van hun rol in de huidige en toekomstige samenleving. 
 
In 'Van kijken naar zien' staat het bekijken, analyseren en bespreken van kunstwerken in het museum centraal. Studenten trainen zo kritische kijk- en denkvaardigheden die belangrijk zijn voor de brede burgerschapsvorming. Door het samen bekijken van kunstwerken komt een gesprek over bredere thema’s op gang. Kunst biedt een veilige haven om aannames en vooroordelen boven water te krijgen en complexe thema’s bespreekbaar te maken. 
 
In het primair en voortgezet onderwijs is de kennismaking met kunst een verplicht onderdeel van het curriculum, maar in het mbo heeft kunsteducatie geen plek. Museum Boijmans Van Beuningen vindt dat mbo-studenten zich in het museum net zo welkom moeten voelen als afgestudeerde academici. Kunstbeschouwing draagt bij aan taalvaardigheid, sociale vaardigheden, het respecteren van andermans mening en open staan voor andere visies. Vaardigheden die zeer relevant zijn voor mbo-studenten, de vakmensen van de toekomst. 
 
Meer informatie via www.boijmans.nl
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids