Logo_gezonde_school

Op 9 januari 2018 opent de ZonMw-subsidieronde voor evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School aanpak. Deze oproep moet kennis opleveren over de invloed van de Gezonde School aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen. In een informatiebijeenkomst op 8 februari 2018 wordt deze subsidieoproep nader toegelicht. Dit meldt ZonMw.

Naast een toelichting op de subsidieoproep tijdens deze informatiebijeenkomst, presenteren de leden van het landelijke programmateam Gezonde School de Gezonde School aanpak. Ook passeren een aantal voorbeelden de revue, worden tips en tricks gedeeld en krijgt u antwoord op uw vragen over de subsidieoproep.
 
Doel van deze subsidieoproep is met onderzoek de Gezonde School aanpak te optimaliseren. Inzicht krijgen in wat werkt en hoe het werkt, werkzame elementen, succes- en knelpunten en randvoorwaarden. Onderzocht worden scholen en GGD ’en die werken met (varianten van) de aanpak Gezonde School. De focus daarbij ligt op het evalueren van inhoud, bereik en haalbaarheid van de aanpak en van effecten van de aanpak op schoolniveau en leerlingniveau.
 
Scholen, GGD’en, JGZ- instellingen en gemeenten kunnen met de resultaten een goed onderbouwde keuze maken voor onderdelen van Gezonde School die passen bij de lokale context en mogelijkheden.
 
Deze subsidieronde wordt gefinancierd uit het ZonMw-programma Opvoeding en Onderwijs, onderdeel van het vijfde Preventieprogramma. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids