Normal_kapper_uiterlijke_verzorging_mbo

Het regeerakkoord ademt van de eerste tot de laatste letter uit hoe belangrijk het beroepsonderwijs is voor vertrouwen in de toekomst. "Niet alleen voor het opleiden van vakmensen met de juiste skills voor de arbeidsmarkt van morgen, maar ook vanwege de maatschappelijke opdracht die de regering centraal stelt in het akkoord: goed burgerschap." Dat zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad in een eerste reactie op het regeerakkoord 2017-2021. Dit meldt MBO Raad. 

De MBO Raad kiest er nadrukkelijk voor het regeerakkoord positief kritisch te benaderen. "Er zijn overigens ook best vragen te stellen bij een aantal maatregelen en experimenten die nu op het mbo af gaan komen," zegt Heerts. "Zo is alweer een andere aanpak rond rekenen voor scholen echt niet te volgen. En we zien ook dat maatregelen zich soms onderling moeilijk tot elkaar verhouden." 
 
Een voorbeeld is het voornemen om de huidige wijze van bekostiging te veranderen. "De zogenoemde cascadebekostiging is pas recent ingevoerd." Een ander voorbeeld is de opdracht aan het mbo om diplomagericht op te leiden en het voornemen om certificaten in te voeren voor jongeren die niet verder gaan dan de entreeopleiding. "Dat staat haaks op elkaar, we kunnen onderwijsteams niet ongebreideld én én vragen." Ook een punt van aandacht is de wens om het mbo nog meer arbeidsrelevant te maken. 
 
De komende tijd gaat de MBO Raad het regeerakkoord verder analyseren. Heerts: "In hoeverre maakt dit akkoord ook mogelijk om knelpunten in het mbo op te lossen. Een aantal mbo-scholen heeft te maken met bijvoorbeeld krimp. En hoe zorgen we dat het vmbo, dat voorbereidend beroepsonderwijs is, goed blijft voorbereiden op het mbo, dat beroepskwalificerend is? Hiervoor is niet een generieke verlenging van het vmbo de oplossing, maar een nog intensievere maatwerksamenwerking tussen vmbo en mbo in de regio. Dat geldt overigens ook voor de overgang van mbo’ers naar hbo’ers."
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids