Normal_plane-50893_960_720

Nederlandse mbo’ers gaan steeds vaker naar het buitenland. Van de lichting die in 2015 afstudeerde had 7 procent een buitenlandervaring op zak. Daarmee zit Nederland boven het Europese streefcijfer van 6 procent in 2020. Dat blijkt uit een analyse van de nieuwste cijfers die Nuffic vandaag heeft gepubliceerd. 

Een tijdje over de grens studeren of stage lopen wordt steeds populairder. 5,7 procent van de lichting die in 2013 afstudeerde, had een buitenlandse studie-ervaring. In twee jaar tijd is dat gestegen naar 7 procent. De toename is vooral te danken aan stages. Die zijn meer in trek dan studieplekken.

Het merendeel van de studenten (52,6 procent) ging voor een periode van drie tot zes maanden naar het buitenland. Opvallend is de sterke vertegenwoordiging van vrouwelijke studenten: 62,8 procent van de mbo’ers die stage lopen in het buitenland is vrouw.

Interculturele ervaring voor elke mbo’er

Het gaat goed met de buitenlandervaring van Nederlandse mbo’ers, maar het werk is nog lang niet klaar, stelt Freddy Weima, directeur van Nuffic. “We willen dat élke mbo-student een internationale ervaring kan opdoen. 7 procent doet dat nu door naar het buitenland te gaan. 93 procent gaat niet, maar ook zij hebben straks interculturele en internationale vaardigheden nodig. Of ze nou in de zorg aan het bed staan van mensen met verschillende achtergronden of handel drijven met andere landen. Je hoeft daarvoor niet altijd naar een ander land. Internationale vaardigheden kun je ook opdoen in je eigen omgeving. Bijvoorbeeld door stage te lopen bij een internationaal leerbedrijf in de regio, of door virtuele samenwerking met een school elders in de wereld.”

Groene sector loopt voorop

Studenten uit de sector Voedsel, Groen en Gastvrijheid gaan het vaakst naar het buitenland. In die sector deed in 2015 5,8 procent van alle ingeschreven studenten (eerste tot laatste leerjaar) een buitenlandse stage. Joep Houterman, vicevoorzitter van Aeres, heeft daar wel een verklaring voor. “De sector waar de aoc’s voor opleiden is sterk geïnternationaliseerd. Nederland is na de VS de tweede exporteur van agrofood-producten. Veel bedrijven in het groene domein, ook uit het MKB, investeren in het buitenland. Daarom is een internationale oriëntatie voor het groene mbo en studenten normaal. Aoc’s werken ook intensief samen op het thema internationalisering, met elkaar maar ook met het groene hbo en wo.”

Opvallend

De populairste bestemmingen liggen bijna allemaal in Europa: Spanje, België, Duitsland, Engeland en Oostenrijk zijn favoriet. 82,2 procent van de buitenlandgangers blijft binnen Europa. Buiten Europa zijn vooral Curaçao, Suriname en de VS populair.