Normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Jongeren zijn vaak kwetsbaar wanneer zij de overstap maken vanuit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg) en de entreeopleiding naar het (vervolg) mbo of de arbeidsmarkt. Het is van belang dat partijen die betrokken zijn bij deze overstap deze jongeren goed in beeld hebben en goede afspraken met elkaar maken om ervoor te zorgen dat de overstap naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt goed verloopt. In de vervolgaanpak ‘vsv en jongeren in een kwetsbare positie’ is er specifiek aandacht voor de jongeren in een kwetsbare positie. Onderwijs in cijfers heeft de betreffende groep jongeren in kaart gebracht in een themadossier. Dit meldt Onderwijs in Cijfers.

Nederland bestaat uit 39 RMC-regio's (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie), iedere RMC-regio bestaat uit verschillende gemeenten. Elke RMC-regio heeft een contactgemeente die de aanpak en registratie van voortijdig schoolverlaters coördineert en die zorg draagt voor mogelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in het onderwijs.

Het aandeel jongeren in kwetsbare positie per RMC-regio loopt van 70 tot 87 procent. Het valt op dat de noordelijke regio's een hoog percentage (boven de 80 procent) hebben, evenals Zuid-Limburg. Ook in de agglomeraties Amsterdam, Haaglanden/Westlanden en Rijnmond is het aantal jongeren in kwetsbare positie hoog.

Kijk voor meer informatie en statistieken op www.onderwijsincijfers.nl.