Normal_geld35

Steeds meer jongeren starten met een opleiding nog voor ze achttien jaar zijn geworden. Financieel gezien komen daar allerlei veranderingen bij kijken, die vooral voor ouders merkbaar zijn. Om hen daarover te informeren heeft het Nibud een checklist gemaakt. Dat meldt het Nibud.

In vier jaar tijd is het aantal studenten aan een hbo- of wo-instelling dat jonger is dan achttien toegenomen met zo’n 4000. Veel ouders merken behoorlijke gevolgen in hun portemonnee waar ze van tevoren niet aan hebben gedacht. Zo vervalt de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Het aantal vragen van ouders over hun kind dat jong gaat studeren neemt dan ook toe.

Tussen het wegvallen van de kinderbijslag en het ingaan van studiefinanciering voor studenten in het hbo en wo zat tot op heden een behoorlijk gaat. Vanaf september dit jaar hebben studenten jonger dan achttien jaar  bij aanvang van de studie recht op studiefinanciering, mits de aanvraag daarvoor tijdig gedaan is.

Deze regeling gaat niet op voor studenten in het mbo. Zij krijgen pas studiefinanciering vanaf het eerste kwartaal na het bereiken van hun achttiende. Tot die tijd houden ouders recht op kinderbijslag en het kindgebonden budget. De tussenliggende maanden zijn dus maanden die ouders moeten overbruggen. Mbo’ers hebben in die periode echter wel recht op een gratis ov-chipkaart en er hoeft geen collegegeld te worden betaald.

De checklist van het Nibud om ouders op de hoogte te brengen over de financiële gevolgen van studeren op minderjarige leeftijd is ingedeeld per studieniveau. De lijst is te vinden op de website van het instituut.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids