Normal_lassen_bouw_metaalbewerking_metaal_mbo

Onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben onderzoek gedaan naar de responsiviteit in het mbo. Onder responsiviteit wordt verstaan: de mate waarin het mbo adequaat weet in te spelen op veranderingen op de arbeidsmarkt en mbo'ers weet toe te rusten voor een goede start en blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. In het rapport In 'Beroep op het mbo' komen docenten, leidinggevenden, intermediairs en studenten in het mbo aan het woord. Dit SCP-rapport verschijnt 6 september.

Tegen de achtergrond van een sterk veranderende arbeidsmarktsituatie in het middensegment onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau hoe betrokkenen in het mbo de kansen inschatten voor mbo'ers. Het mbo is immers de onderwijssoort die bij uitstek opleidt voor dat middensegment. Welke vaardigheden hebben mbo’ers nodig voor een goede start op de arbeidsmarkt, en welke voor hun verdere loopbaan? Zijn die vaardigheden hetzelfde voor alle sectoren en voor alle niveaus in het mbo? Hoe zorgt het mbo voor actualiteit en innovatie in de opleidingen; weet het mbo kortom flexibel in te spelen op veranderende eisen?

Het is de vraag hoe alle betrokkenen denken over de waarde van het mbo-diploma en nu en later, én over de toekomst van het mbo zelf. De focus in dit rapport ligt op het onderwijs zelf, hoe men daar tracht responsief te zijn. Naar verwachting zal het rapport 'Beroep op het mbo' 6 september verschijnen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids