Normal_leraar
Vanaf 1 augustus 2017 kunnen studenten mbo-4 van alle opleidingsrichtingen deelnemen aan het doorstroomtraject mbo-pabo. Direct na het behalen van hun mbo-diploma volgen zij gedurende zes maanden dit voltijdsprogramma. Dit bereidt hen voor op de drie toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek die de pabo voor mbo’ers als instroomeis stelt. Ook zijn er extra lessen taal en rekenen en lopen studenten stage. Minister Bussemaker heeft geld beschikbaar gesteld voor drie pilots in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Voor de Haagse pilot is deze maand een subsidie toegekend van 3 ton. Dit meldt ROC Mondriaan.
Het doorstroomtraject is gericht op extra doorstroom van mbo-studenten van ROC Mondriaan en ID College/ ROC Leiden naar de pabo’s van Hogeschool Inholland en de Haagse Hogeschool. Het gaat dan juist om studenten die nu een opleiding in een hele andere richting, zoals bijvoorbeeld Sport of Techniek, volgen. Het voltijdsprogramma wordt door de pabo en mbo-opleidingen samen verzorgd. De bedoeling is om een groep mbo-studenten te bereiken die zich nu mogelijk laat afschrikken door de geldende toelatingseisen tot de pabo, maar die in potentie prima naar de pabo kunnen. Met het creëren van dit extra programma voor mbo’ers is de verwachting dat de diversiteit van de pabo-instroom (weer) zal toenemen.
 
Juist in de grote steden is het van groot belang dat het docentenkorps een goede afspiegeling is van de maatschappij. Een meester of juf met een mbo-achtergrond kan deze herkenbaarheid vergroten. Vanuit ROC Mondriaan en ID College/ ROC Leiden hebben de eerste studenten zich voor het doorstroomtraject aangemeld. Een van hen is Ashdha Sheombar Sing. Zij is nu laatstejaars Sociaal-Cultureel Werker bij Mondriaan. Ashdha licht haar aanmelding toe. Ashdha: "Ik overwoog mij aan te melden voor de pabo toen ik werd gewezen op dit nieuwe programma. Ik ben gaan praten bij Mondriaan en heb mij vervolgens direct aangemeld. Ik grijp de kans om een half jaar extra goed voorbereid te worden op de toelatingstoetsen van de pabo met beide handen aan. En ik mag ook al stage gaan lopen in de klas, hartstikke leuk vind ik dat."
 
Het lerarentekort leidt in de Randstad op dit moment al tot een stormloop op pabostudenten. De perspectieven op werk voor afgestudeerden aan de pabo zijn dan ook uitstekend. Reden temeer voor mbo’ers die verder willen studeren om voor de pabo te kiezen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids