Normal_studenten__studeren__werken__huiswerk__laptop__blij__hbo__uni__mbo

Bootcamps, skillcoaches, een doorstroom app, een education festival en een studievereniging speciaal voor doorstromers. Volgens studenten wordt onder andere door deze nieuwe, innovatieve en creatieve plannen het studiesucces van mbo’ers op het hbo vergroot. Dit meldt Rijksoverheid.

Vandaag hebben 250 mbo- en hbo-studenten hun plannen aan minister Bussemaker van Onderwijs gepresenteerd. In december nodigde de minister studenten uit om vier maanden lang, onder begeleiding van coaches afkomstig uit het onderwijs, in de huid van schooldirecteuren te kruipen om plannen te maken om het studiesucces van mbo’ers op het hbo te vergroten. Er golden slechts twee regels voor alle deelnemers aan het OCW StudentLab: het plan mocht niet meer dan 200.000 euro kosten en het moest passen binnen de wet. Voor de uitvoering van de gepresenteerde voorstellen stelt minister Bussemaker in totaal 11 miljoen euro beschikbaar.
 
Minister Bussemaker: “We hebben het dit keer anders dan anders aangepakt en het aan de studenten zelf gevraagd. Wat achten zij zelf nodig om de stap van mbo naar hbo met succes te zetten? Ik ben onder de indruk van de innovatieve en creatieve plannen. Het is nu aan de scholen om uit deze voorstellen die projecten te kiezen die goed aansluiten bij de opleiding of instelling. Hierdoor bieden we samen met studenten en scholen gelijke kansen aan alle mbo-studenten die willen doorsturen aan het hbo.”
 
Een goede doorstroom van het mbo naar het hbo, maar ook van de middelbare school naar het hoger onderwijs, is voor iedereen cruciaal. Een goede samenwerking tussen de verschillende onderwijssectoren draagt bij aan meer studiesucces voor de studenten. Minister Bussemaker roept daarom alle hogescholen en universiteiten op zich in te zetten voor een betere overgang en de samenwerking te verbeteren met scholen en mbo’s in de regio. Voor verbetering van deze regionale samenwerking wordt er voor de jaren 2018 tot 2021 32 miljoen euro beschikbaar gesteld.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids