Normal_jongen_verdrietig_alleen_rug

Eenzaamheid is een breed maatschappelijk probleem. Dit zegt voorzitter Pauline Meurs van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Vooral bij jongeren ligt dit onderwerp nog in de taboesfeer, terwijl gevoelens van er niet bij horen en uitsluiting onder scholieren wijdverbreid is. Dit meldt NOS.

De RVS deed onderzoek naar eenzaamheid onder Nederlanders en becijferde dat zo'n 70 procent van de jongeren zich weleens eenzaam voelt. Eenzaamheid gaat verder dan je alleen voelen. "Eenzaamheid gaat vooral om het gevoel van verlies, het gevoel er niet bij te horen en het gevoel van uitsluiting”, aldus Meurs. Als voorbeeld noemt ze het beeld van een scholier die alleen op het schoolplein staat en die geen aansluiting vindt.
 
Eerder dit jaar bleek ook al uit promotieonderzoek van gedragswetenschapper Gerine Lodder van de Radboud Universiteit dat jongeren tot de eenzaamste groepen in de samenleving behoren. Uit haar onderzoek onder scholieren en studenten aan de universiteit bleek dat sommige jongeren eenzaam zijn als gevolg van sociale onhandigheid, terwijl anderen negatief denken over zichzelf en vriendschappen. Dat is ook wat de RVS ziet. Lodder raadt training in sociale vaardigheden aan, maar ziet ook cognitieve gedragstherapie als een goede optie. De RVS benadrukt kleine initiatieven om eenzaamheid te lijf te gaan. Beiden benadrukken dat er per jongere maatwerk nodig is om de eenzaamheid goed aan te pakken. Binnenkort brengt de RVS hierover advies uit aan de overheid.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids