Normal_jongeren2423

De gemeente heeft via de Amsterdamse Aanpak Statushouders in vier maanden tijd 649 statushouders begeleidt naar werk, opleiding of een combinatie daarvan. Er zijn 80 statushouders aan het werk en 230 zijn begonnen aan een opleiding. Daarnaast zijn er 29 statushouders geplaatst op een participatieplek en zijn negen statushouders doorverwezen naar zorg. In totaal volgen 301 statushouders een voortraject naar werk of opleiding. Dat meldt gemeente Amsterdam.

In totaal volgen 473 statushouders tegelijkertijd het inburgeringstraject. Driekwart van de statushouders zijn jonger dan 27 jaar, dit verklaart de hoge doorstroom naar een opleiding. Veel statushouders hebben hun opleiding in land van herkomst moeten onderbreken, wanneer de mogelijkheden er zijn worden ze gestimuleerd hier hun opleiding weer op te pakken. De meerderheid van de mensen die nu aan het werk zijn ontvangt nog deels een bijstandsuitkering in verband met de verplichte inburgeringscursus.

De Amsterdamse Aanpak Statushouders begeleidt statushouders die toegewezen zijn aan Amsterdam in een zo vroeg mogelijk stadium naar werk, opleiding of zorg. Via een assessment of mondelinge intake brengen klantmanagers de talenten, motivatie, taalniveau, werkervaring, opleiding en psychische en lichamelijke gesteldheid van de statushouders zo goed mogelijk in kaart. Hierna wordt een plan van aanpak op maat gemaakt die de begeleiding weergeeft op weg naar werk, opleiding of participatie. In samenwerking met jobhunters worden de statushouders via onder meer intermediars, rechtstreekse plaatsing door jobhunters en matchingtafels gekoppeld aan werkgevers of begeleid bij het maken van een opleidingsplan. Tientallen bedrijven werken samen met de gemeente Amsterdam.

In mei dit jaar startte de gemeente met een pilot waar, bij aan Amsterdam gekoppelde statushouders met voldoende taal- en computervaardigheden, een assessment werd afgenomen om snel inzichtelijk te krijgen wie de statushouder is, wat hij kan en wil. Tot 1 november hebben 47 statushouders, nog verblijvend in een asielzoekerscentrum buiten Amsterdam, een dergelijk assessment doorlopen. Gedurende de pilot worden deze mensen begeleid door Manpower.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids