Logo_logo_college_voor_de_rechten_van_de_mens

Jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst vinden minder gemakkelijk stage- en arbeidsplekken en worden in het kader van 'veiligheid' vaker staande gehouden op straat. Het College voor de Rechten van de Mens laat in zijn rapportage Mensenrechten in Nederland zien hoe de overheid zich sterk kan maken voor een 'inclusieve' samenleving. En hoe mensenrechten hét handvat zijn om de juiste balans te vinden tussen het belang van het individu enerzijds en de maatschappij anderzijds. Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens.

Het College doet in de vandaag verschenen rapportage aanbevelingen aan het kabinet om te komen tot een meer inclusieve samenleving. Discriminatie is een belangrijke oorzaak van uitsluiting. Soms is er sprake van directe, openlijke discriminatie, maar veel vaker gaat het om subtiele vormen of onbewuste discriminatie. Vooral deze laatste vorm van discriminatie werpt mensenrechtelijke belemmeringen op. Denk aan het recht op onderwijs, arbeid en vrijheid van vestiging. Zo komen mbo'ers van Turkse of Marokkaanse afkomst moeilijk aan een stageplek bij een 'Hollands' bedrijf. Op korte termijn levert dit studievertraging op. Op lange termijn - na een stage bij een 'etnische ondernemer' vermindert hierdoor de kans op de arbeidsmarkt.

Onbewuste discriminatie komt voort uit vooroordelen. Adriana van Dooijeweert: "Vooroordelen tegengaan vraagt om inzet van overheid en samenleving door: zorgen voor bewustwording, actieve deelname en stellingname in debatten en handhaving." Het college adviseert het kabinet om er op toe te zien dat scholen een veilige omgeving bieden om discriminatie bij stages bespreekbaar te maken voor studenten en docenten, waarbij het belang en de rechten van studenten voorop staan. Het gehele rapport is hier te bekijken.

Maar liefst een op de zes allochtone studenten wordt gediscrimineerd als hij of zij solliciteert voor een stageplek, waardoor ze vaker moeite hebben om een stageplek te krijgen. Dat bleek onlangs uit de jaarlijkse Stagemonitor 2016. Allochtone stagiairs ontvangen vaker geen stagevergoeding dan autochtone jongeren en als ze die wel krijgen, dan is hun stagevergoeding per maand gemiddeld negen euro minder. Doordat allochtone studenten vaker gediscrimineerd worden tijdens sollicitaties hebben ze ook vaker moeite om een stageplek te krijgen. 60 procent van de allochtone studenten vindt het dan ook erg lastig om een stage te bemachtigen. Bij de autochtone studenten is dat zo’n 40 procent. Een autochtone student stuurt gemiddeld zesenhalve brief, een allochtone student stuurt er acht voor hij of zij een stage vindt. 

© Nationale Onderwijsgids