Normal_aula_pauze_hbo_mbo_wo_universiteit_studenten

ROC van Flevoland heeft de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) gevraagd of de situatie met twee roc’s in Almere doelmatig is. CMMBO heeft daarom een advies uitgebracht. Zo adviseert de organisatie het ROC TOP af te zien van zijn voorgenomen groei van het aantal studenten in Almere. Dat meldt CMMBO.

De organisatie adviseert verder het ROC van Flevoland, het ROC van Amsterdam en het ROC TOP om voor 26 oktober 2016 afspraken te maken over een evenwichtige opbouw van hun portfolio aan opleidingen. Uitgangspunten bij dit gesprek zijn volgens CMMBO dat het ROC van Flevoland in Almere een breed en gedifferentieerd aanbod van mbo-opleidingen in stand kan houden. Tweede punt is dat de hiervoor wenselijke integratie van het aanbod van opleidingen van het ROC TOP in Almere in dat van het ROC van Flevoland niet mag leiden tot een aantasting van de continuïteit van het ROC TOP in de grootstedelijke regio Amsterdam. Daarom moet het ROC TOP evenredige compensatie worden verleend, als deze zijn activiteiten in Almere beëindigt. Tot slot moet het ROC van Amsterdam zijn onderwijs voor Almeerse mbo-studenten kunnen voortzetten.

In Almere bieden het ROC van Flevoland en het ROC TOP op korte afstand van elkaar een aantal dezelfde opleidingen aan binnen de domeinen Economie en administratie, Handel en ondernemerschap en Zorg en Welzijn. Daarnaast wil het ROC TOP gaan groeien in Almere. Het ROC van Flevoland ervaart dit alles als een ondoelmatige situatie en vroeg CMMBO om advies uit te brengen.

ROC TOP heeft naar aanleiding van het advies hun visie gegeven aan CMMBO. Het roc heeft ook aangegeven wat volgens de instelling de vervolgstappen zouden moeten zijn. “Wij voelen ons geruggesteund door een Kamerbreed aangenomen motie waarin de regering gevraagd wordt dat bij gelijke kwaliteit van opleidingen kleinere ROC’s hun opleidingen gewoon kunnen blijven aanbieden. Zoals wij consequent hebben aangegeven zijn wij bereid om met ROC van Flevoland te overleggen hoe wij gezamenlijk kunnen komen tot een zo optimaal mogelijk opleidingsaanbod in Almere”, aldus ROC TOP.

© Nationale Onderwijsgids