Normal_jeugd_hangjongeren_graffeti_

Amsterdamse scholen weren jongeren met een crimineel verleden. Dat zegt partij D66 van de gemeenteraad. Volgens D66 zijn er 'verontrustende signalen' dat onderwijsinstellingen een Verklaring Omtrent het Gedrag willen zien voor zij een leerling aannemen. De partij vraagt aan het stadsbestuur om samen met de scholen een oplossing te vinden voor deze groep jongeren. Dit meldt AT5. 

Of iemand een strafblad heeft is niet openbaar en daarom zouden veel scholen een VOG vragen van leerlingen. Scholen willen bovendien een dergelijke verklaring zien omdat deze nodig is voor sommige banen en dus ook voor veel stages. Ook met een strafblad is het verkrijgen van een VOG mogelijk maar D66 vermoedt dat de vraag om een VOG te laten zien veel jongeren met een crimineel verleden afschrikt. 

D66 heeft nu vragen gesteld aan de gemeenteraad om te komen tot een oplossing voor deze jongeren. Zonder opleiding zijn hun arbeidskansen laag en daarmee ook hun toekomstperspectief, stelt de partij. “We moeten alles uit de kast halen om te voorkomen dat jongeren aan de kant staan”, aldus D66-raadslid Ariella Verheul.

© Nationale Onderwijsgids