Normal_jongeren2423

De provincie Utrecht ondersteunt een pilot die werkloze jongeren de mogelijkheid geeft een opleiding te volgen in natuur- en landschapsbeheer en werkervaring op te doen. Zo krijgen zij een duwtje in de rug om uit het uitkeringscircuit komen. Bovendien vergroot de pilot de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor natuurbeheer. Dat meldt de provincie Utrecht.

De pilot is een initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). Jonge werklozen zullen met behoud van uitkering worden opgeleid tot veldmedewerker natuur en landschap. Vervolgens gaan ze aan de slag in de natuur. De bedoeling is om per jaar 8 jeugdige werklozen te kunnen opleiden en detacheren. De eenjarige pilot start 1 januari 2016. Na afloop zal een evaluatie plaatsvinden en zal blijken of de pilot voorgezet wordt. 

© Nationale Onderwijsgids