Logo_ondernemersschoolnl

De Ondernemersschool is een nieuw en erkend opleidingsinstituut die zich met een aanbod van beroepsopleidingen en korte cursussen richt op de startende en bestaande ondernemer. Binnenkort opent de Ondernemersschool haar deuren aan de Marksingel in Breda. 

Naast de functie van Nederlands hoofdkantoor zal de Bredase locatie gebruikt worden voor het geven van cursussen, afnemen van examens en als informatiepunt voor nieuwe cursisten. Bij iedere opleiding of cursus passeert  naast de vakinhoudelijke kennis ook het ondernemerschap op enig moment de revue. Omdat het middenstandsdiploma is afgeschaft  vindt De Ondernemersschool het belangrijk dat cursisten over een stevige basiskennis bedrijfseconomie beschikken. Bovendien is het mogelijk om stage te lopen en het geleerde in de praktijk toe te passen. Hiermee wil De Ondernemersschool een belangrijke bijdrage  leveren aan de verbreding van het onderwijsaanbod in Breda.


© Nationale Onderwijsgids