Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

Volgens de VO Raad  zijn er mbo-instellingen die nu al de uitslag van de rekentoets gebruiken bij de toelating van vmbo-leerlingen. Leerlingen met een onvoldoende op de toets zouden worden geweigerd of op een lager niveau geplaatst worden. Landelijke oudervereniging Balans vindt het ontoelaatbaar dat leerlingen op basis van deze toets afgewezen worden en roept ouders op melding te maken van de weigering van hun kind. Dit meldt Balans Digitaal.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil de rekentoets in het voortgezet onderwijs verplicht deel uit laten maken van de eindexamenuitslag. In het plan van Dekker gaat het cijfer voor de toets vanaf volgend schooljaar meewegen in de slagingsregeling van het eindexamen. Onlangs uitte de commissie Bosker nog forse kritiek op de rekentoets. Volgens de commissie is de toets te moeilijk en moet er veel verbeterd worden aan de uitvoering.

De VO Raad en de oudervereniging vinden het een kwalijke zaak dat leerlingen worden afgerekend op een toets die op dit moment nog geen juiste afspiegeling kan bieden van hun rekenvaardigheden. Balans wil daarom de gevallen inventariseren waarbij leerlingen geweigerd worden vanwege een onvoldoende op de rekentoets. Ouders kunnen hun melding doorgeven via marijse.pel@balansdigitaal.nl.

© Nationale Onderwijsgids