Normal_autisme_hersenen

Scholen moeten beter uitleggen waarom ze jongeren met een autistische stoornis geweigerd worden voor een opleiding. Dat concludeert de Inspectie van Onderwijs na een inventarisatie op vier onderwijsinstellingen in het mbo en hbo. De inspectie deed onderzoek omdat er relatief veel klachten kwamen over het weigeren van autistische jongeren. Volgens de Inspectie worden deze jongeren niet door scholen afgewezen louter omdat ze autisme hebben. Dit meldt Omroep Brabant.

De aanleiding voor het onderzoek door de Inspectie was het rapport van Meldpunt AUTI-Weigerscholen van de organisatie Start Foundation. In het rapport melden 138 jongeren dat zij niet toegelaten werden tot de opleiding van hun keuze omdat ze een autismespectrumstoornis hebben terwijl de school dit niet expliciet als reden opgaf.

De helft van de meldingen komt uit Brabant. Volgens Start Foundation komt dit omdat de campagne ook in Brabant is gestart. De Inspectie inventariseerde drie mbo-scholen en een hbo-instelling uit Brabant die in het rapport het vaakst werden genoemd. De Inspectie vond geen aanwijzingen dat de scholen de jongeren vanwege hun stoornis hadden geweigerd. Ze werden niet toegelaten omdat de school inschatte dat de betreffende leerlingen geen baan zouden vinden waarvoor de school opleidt.

Directeur Jos Verhoeven van Start Foundation zet vraagtekens bij het onderzoek van de Onderwijsinspectie. Volgens Verhoeven gebruiken scholen het argument van het arbeidsperspectief vaak om te verbloemen dat ze eigenlijk weinig kennis hebben van autisme. “Overigens zeggen de scholen zelf ook in het rapport dat ze regelmatig gebrek hebben van expertise op het gebied van autisme”, aldus Verhoeven.

© Nationale Onderwijsgids