onderzoek reformatorische jongeren de wilde

ROTTERDAM - Godsdienstdocente Elline de Wilde van het Rotterdamse Hoornbeeck College heeft vorig jaar in het kader van haar masteropleiding Bijbelwetenschappen aan Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de identiteit van reformatorische jongeren (16-20 jaar) en de rol die het gezin, de school en de kerk daarin vervullen. Daarover bericht de website van het Reformatorisch Dagblad.

De Wilde wijst erop dat een groot aantal mbo-jongeren niet veel snapt van de preek en de kans loopt om in de kerk tussen wal en schip te geraken. Het complexe taalgebruik is daarvan een van de oorzaken.

Een andere opmerkelijke conclusie is dat in de kerk minder aandacht gegeven wordt aan vmbo'ers en mbo'ers. De meeste aandacht zou uitgaan naar studenten uit het hoger onderwijs.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres