Dit zijn de belangrijkste energiebonnen voor pedagogisch medewerkers

Uit onderzoek van Kinderopvang Werkt! blijkt dat waardering en erkenning, eigen regie en ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuning van leidinggevenden de belangrijkste energiebronnen voor meer werkplezier zijn onder pedagogisch medewerkers. 86 procent van de pedagogisch medewerkers zegt waardering te krijgen voor het werk. De energiebron die ze het minst ervaren maar wél belangrijk vinden voor werkplezier is: voldoende tijd voor de meest plezierige werkactiviteiten. Over de ruimte voor eigen regie en ontwikkeling lopen de meningen tussen pedagogisch medewerkers en leidinggevenden sterk uiteen. Leidinggevenden zijn daar veel positiever over. Dit meldt Kinderopvang Werkt!

98 procent van de pedagogisch medewerkers (pm’ers) geeft aan energie te krijgen van de kinderen en de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Waardering en erkenning van ouders en de maatschappij dragen bij aan meer werkplezier. Van de pedagogisch medewerkers krijgt 86 procent waardering voor het werk van ouders en 80 procent krijgt erkenning voor hun professionaliteit. Ouders kunnen motiveren via persoonlijke waardering, maar ook demotiveren door bijvoorbeeld een passieve houding.

Ruimte voor eigen regie

Pm’ers ervaren een gebrek aan tijd voor de meest plezierige werkactiviteiten. Dit vinden ze echter wel belangrijk voor werkplezier. Er zijn verder grote verschillen tussen de beoordeling van ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor eigen regie tussen pedagogisch medewerkers en leidinggevenden. Over de mogelijkheid om een zelfgekozen training te volgen is 87 procent van de leidinggevenden positief. Voor pedagogisch medewerkers ligt dit met 48 procent een stuk lager.

Ondersteuning leidinggevenden

Fijne collega’s en een goede sfeer staan in de top als het gaat om factoren die zorgen voor motivatie en daarmee voor werkplezier.  Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden zijn hier heel positief over. De ondersteuning van leidinggeven kan volgens pedagogisch medewerkers een stuk beter. Minder dan de helft ervaart steun bij praktische uitdagingen, terwijl 98 procent van de leidinggevenden vindt dat zij ondersteuning biedt.

Lees hier meer over het onderzoek.

Door: Nationale Onderwijsgids