Nieuwe versie Protocol Kinderopvang & corona

Op vrijdag 18 juni heeft het kabinet een aantal versoepelingen in de coronamaatregelen aangekondigd. Deze versoepelingen gaan per 26 juni in. Naar aanleiding hiervan is het Protocol Kinderopvang & corona gewijzigd. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken

De belangrijkste wijzigingen in het protocol kinderopvang op een rijtje:
  • De cohortering of indeling in bubbels  komt te vervallen. Deze maatregel was er om het mixen van verschillende groepen kinderen te beperken. Daarmee werd de kans op de verspreiding van het coronavirus verkleind.
  • De eis voor bso’s om een locatie-specifiek plan te hebben komt te vervallen.
  • De contactbeperkingen worden opgeheven. Dit betekent dat ouders en externen onder voorwaarden weer de locatie mogen betreden. Wel geldt hierbij dat volwassenen onderling 1,5 meter afstand moeten blijven houden
  • Er is een uitzondering opgenomen in de thuisblijfregels. Voor kinderen, ouders of medewerkers/gastouders die in de afgelopen 8 weken corona hebben gehad (bevestigd door de GGD) , zijn uitzonderingen opgenomen voor situaties waarin zij of hun huisgenoten klachten hebben
  • Voor volwassenen en kinderen geldt dat zij bij quarantaine uit oranje/rood gebied na 5 dagen een test kunnen doen. Bij een negatieve testuitslag kunnen zij na de 5e dag uit quarantaine.
  • Voor volwassenen geldt een quarantaineplicht bij thuiskomst uit een zeer hoogrisicogebied. Kinderen tot 12 jaar zijn uitgezonderd van deze quarantaineplicht. Voor kinderen geldt ook voor terugkomst uit deze gebieden wel het dringende advies om in quarantaine te gaan.
  • Het dragen van een mondneusmasker op de locatie werd dringend geadviseerd. In het nieuwe protocol staat dat houders zelf mogen inschatten of het dragen van een mondneusmasker op de locatie wenselijk is. Ook als een houder een mondneusmasker verplicht moeten volwassenen onderling nog 1,5 m afstand houden. Gebruik van mondneusmaskers is nog wel verplicht tijdens het vervoeren van kinderen. 
 
Hier is de nieuwe versie van het protocol te vinden. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids