Schriftelijke eindexamens dit jaar gestart zonder coronaversoepelingen

De schriftelijke eindexamens zijn donderdag in het hele land van start gegaan. Deze examenreeks is de eerste sinds de coronapandemie dat er geen versoepelingen meer gelden. Er zijn dus geen extra herkansingen meer. Dat meldt NU.nl. 

Leerlingen van het vmbo-basisonderwijs trappen af met natuur- en scheikunde. De andere vmbo-niveaus starten met Engels. Havoleerlingen beginnen met filosofie en het vwo start met Duits. Voor 40.000 vmbo-leerlingen begonnen de examens vorige maand al. De digitale eindexamens voor leerlingen van het vmbo-basis- en -kaderonderwijs konden vanaf 3 april afgenomen worden.

Andere regels vanwege onderwijs op afstand 

Vanwege de coronapandemie golden er de afgelopen jaren andere regels rondom de examens. Leerlingen kregen onder andere een extra herkansing en mochten hun examens gespreid maken. Dit mocht omdat de leerlingen vooral veel onderwijs op afstand hadden gevolgd, maar dit jaar vervallen de examenversoepelingen. 

Langst te maken met coronabeperkingen 

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is het daar totaal niet mee eens. De examenleerlingen van dit jaar hebben het langst te maken gehad met de coronabeperkingen in het onderwijs. Ze kregen te maken met schoolsluitingen, lockdowns en lesuitval. Maar van onderwijsminister Dennis Wiersma krijgen ze geen extra herkansingsmogelijkheden. “De kandidaten moeten nu eenmaal goed worden voorbereid op de samenleving, arbeidsmarkt en vervolgopleiding.”

Normering 

De normering van de examens is wel anders dan voor de pandemie. Normaal gesproken worden de resultaten van de leerlingen vergeleken met hun resultaten uit voorgaande schooljaren, maar vanwege de coronapandemie is er geen goede vergelijking te maken. Daarom worden de resultaten niet alleen maar met die van de jaren hiervoor vergeleken, maar ook met die van andere leerlingen van dit schooljaar. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk