60.000 kinderen in Nederland hebben een loodvergiftiging door loden leidingen

Wereldwijd lijdt een derde van alle kinderen aan loodvergiftiging door oorzaken als vervuild kraanwater en gevaarlijke recycling. In Nederland hebben bijna 60.000 kinderen een loodvergiftiging, waarvan meer dan 7.600 kinderen rondlopen met meer dan 10 microgram aan lood in hun bloed. Dat meldt UNICEF op basis van onderzoek in samenwerking met milieuorganisatie Pure Earth.

Lagere intelligentie door loodvergiftiging

Uit het onderzoek 'The Toxic Truth' blijkt dat 800 miljoen kinderen een loodgehalte van 5 microgram of hoger in hun bloed hebben. Bij een gehalte van 5 microgram of meer wordt gesproken over loodvergiftiging. Kinderen met teveel lood in hun bloed, kunnen permanente hersenschade oplopen. Vooral baby’s en kinderen onder de vijf jaar zijn extra kwetsbaar, omdat hun darmen het giftige metaal makkelijker opnemen en hun hersenen sterk in ontwikkeling zijn. Loodvergiftiging kan bij kinderen uiteindelijk leiden tot leer- en gedragsproblemen en een lagere intelligentie.  
 

60.000 Nederlandse kinderen

De helft van de vergiftigde kinderen komt uit Zuid-Azië. Ook in Georgië, Indonesië, Ghana en Mexico zijn de loodgehaltes van kinderen opvallend hoog. In Nederland hebben bijna 60.000 kinderen een loodvergiftiging, waarvan meer dan 7.600 kinderen rondlopen met meer dan 10 microgram aan lood in hun bloed. 'In Nederland komt loodvergiftiging vooral door loden waterleidingen,' aldus Laszlo.  
 

Loden waterleidingen

Loden waterleidingen spelen wereldwijd een grote rol in het ontstaan van loodvergiftiging. Door deze schadelijke leidingen, komen er hoge loodgehaltes in het drinkwater. Ook gevaarlijke en illegale recycling van loodzuurbatterijen draagt bij aan loodvergiftiging. In lage- en middeninkomenslanden worden vaak voertuigaccu’s onvoorzichtig geopend, waardoor zuur en loodstof in de grond terechtkomen. Ook wordt het teruggewonnen lood in openluchtovens verbrand, wat zorgt voor uitstoot van giftige dampen. Voor het recyclen van voertuigbatterijen bestaan in dit soort landen geen duidelijke regels, wat maakt dat 50 procent onveilig gerecycled is. Conservenblikken, specerijen, cosmetica, medicijnen, verf, speelgoed en andere producten kampen ook vaak met hoge loodpercentages.
 
Ook ouders die door hun beroep met lood in contact komen, brengen onbewust lood mee naar huis door stof op hun kleding en handen. Kinderen worden zo blootgesteld aan deze giftige stof. 'Ouders weten vaak niet dat hun kinderen onopgemerkt zoveel lood binnen krijgen,' zegt Laszlo. 'Wij willen mensen bewust maken van de omvang en de impact van dit probleem, zodat er maatregelen worden genomen.' UNICEF en Pure Earth pleiten dan ook voor dringende maatregelen om gevaarlijke praktijken af te schaffen en de illegale en onveilige recycling van loodzuurbatterijen aan te pakken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids