Commissie Donner publiceert eindrapport over kinderopvangtoeslagaffaire

Het eindrapport over de kinderopvangtoeslagaffaire is gister gepubliceerd door de commissie Donner. Door de affaire zijn vele ouders in financiële problemen geraakt. De Adviescommissie uitvoering toeslagen adviseert de bestaande compensatieregeling voor CAF 11-ouders uit te breiden voor ouders die ook institutioneel vooringenomen zijn behandeld. Dit melden BOiNK en Rijksoverheid.

Daarnaast is het veel grotere vraagstuk de reguliere werking van de wet, waardoor ouders in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Dit is de echte kern van wat de toeslagenaffaire is gaan heten. Het is onmogelijk om vijftien jaar werking van de wet en handhaving van de kinderopvangtoeslagregelgeving terug te draaien. De overheid kan wél gezinnen tegemoet komen die financieel onevenredig hard zijn geraakt door de disproportionele kinderopvangtoeslagbesluiten van Belastingdienst/Toeslagen.
 
Het blijkt dat naast de CAF 11-ouders ook andere ouders voor compensatie in aanmerking komen, omdat zij te maken kregen met een vooringenomen aanpak door Toeslagen. Voor hen adviseert de commissie dezelfde compensatie als aan de CAF 11-ouders is verstrekt. Verder stelt de commissie in dit rapport vast dat ook buiten de CAF-zaken veel gezinnen hard zijn geraakt door de werking van de wet en het kinderopvangtoeslagstelsel. 
 
De commissie heeft de verschillende wettelijke mogelijkheden in kaart gebracht die er bestaan, om zoveel mogelijk gezinnen tegemoet te komen die in ernstige financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen. Daarnaast brengt de commissie mogelijke verbeteringen onder de aandacht om de negatieve gevolgen van het huidige toeslagenstelsel voor kwetsbare, minder draagkrachtige gezinnen in de toekomst te verminderen.
 
Het volledige rapport van de commissie Donner is hier te vinden. Een samenvatting van het rapport, geschreven door Rijksoverheid, is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids