Normal_teek_teken_lyme
Onderzoeker Irene Garcia-Marti van de Universiteit Twente bracht de verspreiding van teken in Nederland in kaart. Voor het eerst is het mogelijk om de dagelijkse tekenactiviteit in Nederland op een kaart te bekijken op een ongekend gedetailleerd niveau. In de noordoostelijke provincies is de tekenactiviteit maximaal. Langs de kust vind je het laagste aantal teken. Dit meldt Universiteit Twente. 
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 25.000 mensen besmet met Lyme borreliose (LB), een ziekte die wordt overgedragen door teken. UT-onderzoeker Dr. Garcia-Marti bracht de verspreiding van teken in Nederland op gedetailleerd niveau in kaart. In haar onderzoek combineerde ze burgerwaarnemingen met weergegevens, satellietvegetatiemaatregelen, landgebruik en landbedekking met datagestuurde methoden.
 

MEESTE TEKENBETEN IN NATUURRECREATIEGEBIEDEN

De plaatsen waar de meeste mensen in de natuur recreëren zijn de plaatsen waar de meeste tekenbeten voorkomen. Op dit moment lopen bezoekers van recreatiegebieden, stadsparken en voorstedelijke bossen het grootste risico om de ziekte van Lyme op te lopen. Dus hoewel het aantal teken in de kustgebieden laag is, zijn dit nog steeds de 'hoge risicogebieden'. De kustrecreatiegebieden van de Friese eilanden tot Middelburg geven het grootste risico op tekenbeet. Daarna volgen het Utrechtse Heuvelrugbos en de zuidelijke rand van het Veluwemeerpark. 

 

BEWUSTMAKINGSCAMPAGNES

De onderzoeksresultaten kunnen helpen bij het opzetten van campagnes en het implementeren van strategieën om het risico op infecties te verminderen. Bewustmakingscampagnes bijvoorbeeld, op plaatsen met een hoog risico kunnen positief werken. Garcia Marti: “Wanneer je de juiste bescherming gebruikt in de vorm van een teekafstotende lange broek, sokken over de broek heen en dagelijkse controle na bezoek aan de natuur, is het risico op een tekenbeet nul.”
 
Aangeraden wordt om altijd het lichaam, hoofdhuid en tussen het haar te controleren wanneer men buiten is geweest. Veel kinderen gaan bijvoorbeeld tijdens hun verblijf bij de kinderopvang of buitenschoolse opvang naar het schoolplein of de speelplaats. Ook bieden scholen natuurexcursies aan leerlingen aan. Dit vergroot de kans op een tekenbeet.
 
Door: Nationale Onderwijsgids