Normal_po__kov__docent__leraar__leerkracht__leerlingen__les__uitleg

Niet alleen in Amsterdam daalt het aantal kinderen dat naar de voorschool gaat, ook in de rest van Nederland is deze trend zichtbaar. Vaak gaat het om peuters met een taalachterstand, die de voorschool juist hard nodig hebben. Grootste motivatie voor de ouders om hun kind van de voorschool te halen: het is niet meer gratis. Dit meldt EenVandaag.

In 2017 ging nog 85 procent van de kinderen met een taalachterstand naar de voorschool, dit jaar is dit 75 procent. In de wijk Zuidoost is het zelfs gedaald tot 68 procent. Ook kinderen zonder taalachterstand worden minder vaak naar de voorschool gestuurd. Dat percentage daalde van 40 naar 35 procent. Volgens Paul Leseman, hoogleraar educatie en pedagogiek, speelt dit in heel Nederland, en dan met name in de grote steden.  
 
Sinds 1 januari 2018 vallen peuterspeelzalen onder de Wet kinderopvang. Doel was dat er geen verschil meer zou zijn tussen de gratis peuterspeelzalen en betaalde kinderdagverblijven, wat bij zou dragen aan gelijke kansen voor elk kind. Volgens Leseman werd tachtig tot negentig procent van de doelgroepkinderen bereikt door de voorscholen en is de voorschool bewezen effectief. Hij vindt daarom dat de overheid moet ingrijpen om te zorgen dat het tij keert. Nu vallen voorscholen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten en het beleid is per gemeente verschillend.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids