Normal_11689

RENKUM - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft besloten de regeling voor de tegemoetkoming voor kinderen met een sociaal-medische indicatie in de kinderopvang te wijzigen. De wijziging houdt in dat de kosten voortaan vallen onder de bijzondere bijstand. Tot nu toe heeft de gemeente Renkum een tegemoetkoming hiervoor geregeld in de verordening Wet kinderopvang van de gemeente Renkum.

Het gaat hier over de tegemoetkoming voor ouders die kinderopvang nodig hebben door sociale of medische omstandigheden van een ouder of kind. Een ouder heeft dan geen recht op een vergoeding van de Belastingdienst voor kinderopvang. De beoogde ingangsdatum voor deze wijziging is 1 juli 2012. De gemeenteraad neemt eind juni hierover uiteindelijk het besluit als de raad de gewijzigde verordening vaststelt.

Gezinnen die nu al een vergoeding voor kinderopvang met een sociaal-medische indicatie ontvangen, krijgen persoonlijk bericht over wat deze wijziging voor hen inhoudt. Eerder verstrekte vergoedingen worden gerespecteerd tot de toegekende einddatum.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres

Via Nieuwsbank