Normal_po__kov__docent__leraar__leerkracht__leerlingen__les__uitleg

Een pedagogisch medewerker mag onder voorwaarden zonder diploma ingezet worden op een groep met voorschoolse educatie. Dit is in tegenstelling tot de eisen die sinds 1 januari 2018 gesteld worden aan de voorschoolse educatie. Dat schrijft onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds 1 januari moet een pedagogisch medewerker die voorschoolse educatie geeft daarvoor gekwalificeerd zijn, volgens het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Medewerkers moeten hiervoor een scholing van minimaal 12 dagdelen gevolgd hebben. Maar, zo schrijft Slob, in de praktijk blijkt er daardoor “een ongewenste vraag naar sterk gecomprimeerde opleidingen (crash courses) zonder praktijkcomponent, zodat pedagogisch medewerkers snel formatief kunnen worden ingezet in de ve.” 
 
Slob wil daarom het Besluit wijzigen zodat een pedagogisch medewerker onder voorwaarden zonder diploma ingezet mag worden op een groep met voorschoolse educatie. Deze voorwaarden zijn dat de pm’er een opleiding voor voorschoolse educatie volgt en dat er een andere medewerker met diploma aanwezig is. De ongekwalificeerde pedagogisch medewerker moet wel binnen een jaar een opleiding voor voorschoolse educatie afronden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids