Normal_judo_vechtsport_kind

Op de website van ZonMw zijn nu factsheets te vinden met gegevens over Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (Jilib) 2017. Onder andere de verdeling qua leeftijd, doelgroep, aanbod en setting, en de gebruikte interventies van de Menukaart Sportimpuls zijn te raadplegen. Dit meldt ZonMw.

De Sportimpuls stimuleert mensen die niet of weinig bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen, om fysiek in beweging te komen. Alle drie de Sportimpuls-regelingen zijn inzetbaar binnen het basis-, voortgezet-, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Door de samenwerking met een sport- en beweegaanbieder in de buurt kunnen scholieren en begeleiders in beweging worden gebracht en gehouden. Het doel is om kinderen van nul tot vier jaar met (risico op) overgewicht en obesitas en jeugd van twaalf tot achttien jaar met (ernstig) overgewicht die niet of te weinig bewegen, te stimuleren gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod. Het is de bedoeling dat de doelgroepen blijven sporten als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.
 
KSG is er specifiek voor kinderen van 0 tot 18 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas die niet of te weinig bewegen. Doel is om hen te stimuleren gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod en dat zij dat blijven doen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl. 
 
Jilib is bestemd voor jeugd tot en met 21 jaar in lage inkomensbuurten. Deze jongeren hebben vaak weinig kansen om lid te worden van een sportvereniging. Het betrekken van de ouders speelt hierbij ook een grote rol. De Sportimpuls maakt deel uit van het programma van het ministerie van Volksgezondheid.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids