Normal_leidster__kinderopvang__kov__opvang__kinderen

Per 1 januari 2018 is de nieuwe wet IKK in werking getreden. De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. Dit meldt het ministerie van SZW.

Iedereen die te maken heeft met de kinderopvang, heeft ook te maken met de nieuwe wet IKK. De kinderopvang moet vanaf dit jaar voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen, die zijn opgedeeld in vier thema’s. Dit zijn: De ontwikkeling van het kind staat centraal, Veiligheid en gezondheid, Stabiliteit en pedagogisch maatwerk en Kinderopvang is een vak. Voor elk van deze pijlers heeft het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid een zogenaamde inspiratievideo gemaakt met uitleg, maatregelen en praktische tips en voorbeelden. 
 
Er zijn video’s beschikbaar voor ondernemers, maar ook voor medewerkers en voor ouders en oudercommissies. De video’s zijn te bekijken via deze link.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids