Normal_handtekening

De nieuwe cao Kinderopvang is goedgekeurd door de werkgevers en daarmee definitief. Eerder stemden de werknemers als lid van de vakbond al voor het akkoord. De belangrijkste wijziging is de loonsverhoging van 1 procent per 1 november 2015. Dit meldt Kinderopvangtotaal. 

De cao is bedoeld voor kindercentra en gastouderbureaus en loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. De belangrijkste veranderingen zijn de loonsverhoging van 1% per 1 november 2015 en de toevoeging van een omschrijving van licht huishoudelijk werk dat voortvloeit uit het werken met kinderen. Een stagevergoeding wordt niet verplicht gesteld; dit blijft een zogenaamde 'kan'-bepaling. 
 
De partijen die betrokken waren bij de totstandkoming van de nieuwe cao zullen gezamenlijk een brochure maken voor werkgevers en werknemers, waarin zaken als de Wet werk en zekerheid en de jaarurensystematiek worden verduidelijkt.
 
© Nationale Onderwijsgids